backup

Systemy kopii zapasowych

Zastanawialiście się jakie konsekwencje przynieść może spalony dysk na firmowym komputerze, awaria serwera kierującego pracą przedsiębiorstwa czy utrata służbowego laptopa z ważnymi informacjami?

Zwykły błąd pracownika jak przypadkowe sformatowanie dysku twardego, usunięcie zbioru danych albo zewnętrzny atak hakerski czy ingerencja wirusa komputerowego może spowodować lawinę problemów. Paraliż i przestój całej firmy bądź poważne utrudnienie jej działania, stracone dane operacyjne przedsiębiorstwa, utrudnienie kontaktów biznesowych – koszt niedotrzymanych umów oraz wydatki związane z prawami autorskimi. Znacząca jest utrata efektów pracy, niepowtarzalnych zdjęć, korespondencji elektronicznej oraz przechowywanych na komputerze haseł dostępu do innych urządzeń internetowych. Pojawia się wówczas konieczność odtworzenia elektronicznych dokumentów z ich papierowych kopii. Doliczmy do tego czas poświęcony przez pracowników firmy i zewnętrznych specjalistów na rozwiązanie problemu i związane z tym wydatki. Istotnym problemem mogą stać się straty spowodowane atakiem hakerskim czy złośliwym wykorzystaniem wykradzionych danych – czego koszta mogą sięgać wysokich wartości.*

Firma POLMARK.net w ramach działań z zakresu bezpieczeństwa informatycznego oferuje wdrożenia systemów kopii zapasowych. Systemy te pozwalają zabezpieczyć dane, oprogramowanie i konfigurację systemu przed usunięciem lub zniszczeniem. W przypadku awarii systemu bądź utraty danych system kopii bezpieczeństwa pozwala szybko odtworzyć właściwe środowisko pracy. Jest to jeden z bardziej skutecznych sposobów zabezpieczenia danych oraz zapewnienia ciągłości pracy w Państwa firmie.

* Roczny globalny koszt utraty firmowych danych i związanych z tym opóźnień w działalności został oszacowany na 1,7 biliona $ (według ubiegłorocznego raportu EMC ). Europejskie firmy utraciły w tamtym okresie 37 milionów godzin pracy przez opóźnienia wynikające z utraty danych. Pomimo tego że 93% uczestniczących w badaniach firm podkreślało kluczową dla prowadzonej przez nich działalności rolę zgromadzonych przez nich danych – ponad 60% firm takowe dane utraciło, 34% spotkała przez to utrata dochodów, natomiast 29% firm doświadczyło utraty klientów bądź spadku ich poczucia bezpieczeństwa i lojalności. Średni koszt raportowanych naruszeń bezpieczeństwa danych wzrósł niestety o 7% pomiędzy rokiem 2014 a 2015. W naszym rejonie Europy trzy na dziesięć firm miało przypadki zagubienia i kradzieży firmowego laptopa bądź komputera stacjonarnego.

Udostępnij na: