GDPR/RODO

Audyt informatyczny firmy pod kątem zgodności infrastruktury informatycznej z wymogami RODOzadzwoń 730 830 311

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Usługowa POLMARK Paweł Grochowiec Biała Podlaska ul. Łukaszyńska 25/46

2) kontakt z Administratorem Danych Osobowych – tel 733 139 999 e-mail:polmark@rodo24.org

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi gwarancyjnej/reklamacyjnej – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 pełnych lat kalendarzowych następujących po roku w którym dokonano ostatniego wpisu

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa

Aktualizacja na dzień 23.05.2018

Zlecenie usługi zdalnej

Udostępnij na: